Karhuseura


KARHUSEURA: Kalenteri

Heinäkuu 2024
MA TI KE TO PE LA  SU 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tapahtumakalenteri


Pikakysely:
Miten paljon välität karhuista?
Paljon
Kohtalaisesti
Vähän
Ei lainkaan
En osaa sanoa

Tulokset

Karhutosikyselytulokset


Kysely tosikarhuista
09.11.2004 - 23.09.2005


Kysely tosikarhuista: Kysymyksiä karhukannasta, karhujen aiheuttamista häiriöistä ja vahingoista, tutkimuksesta ja koulutuksesta, tiedotuksesta, petopolitiikasta, lainsäädännöstä ja liiketoiminnasta.

Karhukanta

1. Nykyisen karhukannan suuruus (800-1000)?
16,6 % Liian pieni
66,6 % Sopiva
00,0 % Liian suuri
16,6 % En osaa sanoa

2. Toivoisin karhukannan tulevaisuudessa ...
40,0 % Kasvavan nykyisestä
50,0 % Pysyvän ennallaan
00,0 % Supistuvan nykyisestä
10,0 % En osaa sanoa

3. Karhukannan maantieteellinen levinneisyys ja sijoittuminen?
40,0 % Karhuja pitäisi olla tasaisesti koko maassa, myös Etelä-Suomessa.
40,0 % Nykytilanne on ihan hyvä. Karhuja on idässä ja pohjoisessa eniten, vain vähän etelässä.
20,0 % Karhujen tulee elää haja-asutusalueille, ei asutuskeskuksien läheisyydessä.
00,0 % Joku muu, mikä?
00,0 % En osaa sanoa

4. Kannan määrän säätely? Laita paremmuusjärjestykseen (1-5).
2. Luonnon suorittama oma karsinta 2,50
4. Kaatolupiin perustuva metsästys 3,20
1. Häiriöyksilöihin kohdistuva metsästys 2,10
5. Viranomaistyönä yksilöjen poistoja 3,89
3. Siirtoistutukset 3,00
6. Joku muu, mikä? ... mm. pelottelu

5. Kannan hoito?
72,7 % Tulisi muodostaa kannanhoitoalueita asutustiheyden yms. perusteella.
00,0 % Samanlainen hoito kaikkialla. Asukastiheys ei ole syy erilaiseen kannanhoitoon.
18,1 % Eläimet itse hoitavat kantojen säätelyn, ihmisiä ei tähän tarvita lainkaan.
00,0 % Joku muu, mikä?
09,1 % En osaa sanoa

Häiriöt ja vahingot

6. Kenelle karhut aiheuttavat pahinta häiriötä ja vahinkoa? Laita tärkeysjärjestykseen (1-9).
2. Mehiläistarhoille 3,50
8. Hedelmätarhoille 6,43
7. Kalojenkasvattajille 6,29
3. Maanviljelijöille, viljelysmaille 3,57
1. Karjankasvattajille, kotieläimille ja poroille 3,00
6. Jätteiden käsittelijöille 6,00
9. Liikenteelle 6,86
5. Luonnossa liikkuville ihmisille 4,55
4. Muille metsän eläimille 4,43
10. Joku muu, mikä? ... mm. karhut eivät aiheuta merkittävää vahinkoa kenellekään.
11. En osaa sanoa

7. Vahingonkorvaukset?
27,3 % Liian pieniä
18,2 % Sopivia
09.1 % Liian suuria
45,5 % En osaa sanoa

8. Paras tapa ehkäistä vahinkoja ennakolta?
63,6 % Asenteisiin vaikuttaminen oikealla tiedolla ja tiedotuksella.
23,1 % Kannan liiallisen kasvun ehkäisy ennakolta riittävällä metsästyksellä.
07,7 % Tekniikka avuksi, esim. sähköiset valvontajärjestelmät, aidat yms.
07,7 % Joku muu, mikä?
07.7 % En osaa sanoa

Tutkimus ja koulutus

9. Tutkimusmäärärahat?
54,5 % Liian vähän
09,1 % Sopivasti
00,0 % Liian paljon
36,4 % En osaa sanoa

10. Tutkijoiden määrä?
60,0 % Liian vähän
10,0 % Sopivasti
00,0 % Liian paljon
30,0 % En osaa sanoa

11. Tutkimushankkeiden määrä?
54,5 % Liian vähän
27,3 % Sopivasti
00,0 % Liian paljon
18,2 % En osaa sanoa

12. Perustutkimuksen määrä (esim. karhujen elintavat)?
60,0 % Liian vähän
20,0 % Sopivasti
00,0 % Liian paljon
20,0 % En osaa sanoa

13. Soveltavan tutkimuksen määrä (esim. yksittäiset erityisosa-alueet)?
70,0 % Liian vähän
10,0 % Sopivasti
00,0 % Liian paljon
20,0 % En osaa sanoa

14. Kenttätutkimuksen määrä (esim. pantaseuranta)?
60,0 % Liian vähän
30,0 % Sopivasti
10,0 % Liian paljon
00,0 % En osaa sanoa

15. Alan koulutusta (esim. eräoppaat, petoyhdysmiehet, yms.)?
70,0 % Liian vähän
30,0 % Sopivasti
00,0 % Liian paljon
00,0 % En osaa sanoa

Tiedotus

16. Petovihaa esiintyy ...
90,0 % Liian paljon
10,0 % Sopivasti
00,0 % Liian vähän
00,0 % En osaa sanoa

17. Petopelkoa esiintyy ...
90,0 % Liian paljon
10,0 % Sopivasti
00,0 % Liian vähän
00,0 % En osaa sanoa

18. Oma ja muiden asenteet karhuja kohtaan?
50,0 % Minulla ja muilla on positiivinen asenne karhuja kohtaan.
41,7 % Minulla, mutta ei muilla, on positiivinen asenne karhuja kohtaan.
00,0 % Minulla on negatiivinen, mutta muilla on positiivinen asenne karhuja kohtaan.
00,0 % Minulla ja muilla on negatiivinen asenne karhuja kohtaan.
08,3 % Joku muu, mikä?
00,0 % En osaa sanoa

19. Vaikuttaako tiedotus asenteisiin?
50,0 % Liian vähän
30,0 % Sopivasti
10,0 % Liian paljon
10,0 % En osaa sanoa

20. Petoneuvontaa on tarjolla ...
50,0 % Liian vähän
40,0 % Sopivasti
00,0 % Liian paljon
10,0 % En osaa sanoa

21. Tiedotusvälineissä city- ja häirikkökarhuista puhutaan ...
09,1 % Liian vähän
18,2 % Sopivasti
63,6 % Liian paljon
09,1 % En osaa sanoa

Petopolitiikka

22. Esiintyykö ristiriitoja käytäntöjen ja periaatteiden välillä?
00,0 % Ei lainkaan
40,0 % Jonkin verran
50,0 % Paljon
00,0 % En osaa sanoa

23. Petopolitiikan tavoitteet, päämäärät, arvot, periaatteet, yms.?
45,5 % Periaatteita pitäisi pohtia nykyistä enemmän.
09.1 % Nykyisellään oikeansuuntaiset.
45,5 % Käytännöt ovat periaatteita tärkeämpiä.
00,0 % Joku muu, mikä?
00,0 % En osaa sanoa

24. Petopolitiikan toimijat? Laita tärkeysjärjestykseen (1-7).
5. EU:n virkamiehet 5,22
4. Valtakunnan tason viranomaiset, ministeriöt 3,78
3. Luonnonsuojelujärjestöt 3,00
2. Tutkimuslaitokset 2,78
1. Paikallistaso, mm. riistanhoitopiirit 2,56
5. Kansalaisjärjestöt, vapaaehtoiset 5,22
7. Rohkeat yksilöt 5,77
8. Joku muu, mikä? ... mm. media.
9. En osaa sanoa

25. Suojellaanko karhuja?
20,0 % Liian vähän
70,0 % Sopivasti
00,0 % Liian paljon
10,0 % En osaa sanoa
00,0 % Joku muu, mikä?

Lainsäädäntö

26. EU:n luontodirektiivit?
80,0 % Direktiivejä ei pidä noudattaa sellaisenaan, tulee hakea poikkeuslupia.
00,0 % Direktiivejä pitäisi noudattaa ilman muutoksia.
00,0 % Joku muu, mikä?
20,0 % En osaa sanoa

27. Kotimainen metsästyslainsäädäntö?
30,8 % Lakiuudistukset olisivat tarpeen.
46,2 % Lain tulkintoja pitäisi tarkistaa.
15,4 % Sopiva, ajan tasalla.
07,7 % Joku muu, mikä?
00,0 % En osaa sanoa

28. Metsästysrikokset, mm. salametsästys?
81,8 % Rikosten valvonta ja selvittäminen liian vähäistä.
09,1 % Rikosten valvonta ja selvittäminen sopivaa.
00,0 % Rikosten valvonta ja selvittäminen liiallista.
09,1 % Joku muu, mikä? ... mm. syyttäjä ei pidä luontorikoksia tärkeänä.
00,0 % En osaa sanoa

29. Metsästysrikosten rangaistukset?
70,0 % Liian lieviä
30,0 % Sopivia
00,0 % Liian ankaria
00,0 % En osaa sanoa

Liiketoiminta

30. Karhujen metsästys?
27,3 % Pitäisi lopettaa täysin
45,5 % Saa jatkua nykyisellään
00,0 % Siitä pitäisi tehdä oikea bisnes
18,2 % Joku muu, mikä? ... mm. pitäisi muuttua nykyaikaisemmaksi.
09,1 % En osaa sanoa

31. Kaatolupia karhujen metsästykseen myönnetään ...
00,0 % Liian vähän
70,0 % Sopivasti
20,0 % Liian paljon
10,0 % En osaa sanoa

32. Karhujen pito eläintarhoissa?
46,2 % Kannatan
30,8 % Vastustan
15,4 % Joku muu, mikä? ... mm. toisaalta hyvä, toisaalta ei.
07,7 % En osaa sanoa

33. Karhun vetovoima matkailuvalttina?
18,2 % Vähäinen
45,5 % Keskitasoinen
27,3 % Suuri
09,1 % Joku muu, mikä? ... mm. humanismin vastaista.
00,0 % En osaa sanoa

34. Haaskojen käyttö luontovalokuvauksessa?
11,1 % Haaskojen käyttö pitäisi kieltää täysin.
66,7 % Nykyinen käytäntö hyvä, haaskojen käyttö sallittua luvan kanssa.
00,0 % Tulisi sallia vapaa haaskojen käyttö.
11,1 % Joku muu, mikä? ... mm. painavista syistä luvan voisi myöntää.
11,1 % En osaa sanoa

TAUSTATIEDOT

Sukupuoli?
50,0 % Mies
50,0 % Nainen

Ikä?
00,0 % 0 - 15 vuotta
10,0 % 16 - 24 vuotta
30,0 % 25 - 34 vuotta
20,0 % 35 - 44 vuotta
30,0 % 45 - 54 vuotta
10,0 % 55 - 64 vuotta
00,0 % yli 65 vuotta

Asuinpaikka?
40,0 % Etelä-Suomi
30,0 % Länsi-Suomi
00,0 % Keski-Suomi
30,0 % Itä-Suomi
00,0 % Pohjois-Suomi
00,0 % Muu

Koulutustausta?
50,0 % Peruskoulu
00,0 % Lukio
20,0 % Peruskoulupohjainen ammattitutkinto
10,0 % Lukiopohjainen ammattitutkinto
00,0 % Ammattikorkeakoulu
20,0 % Yliopisto
00,0 % Muu

Luontoharrastus?
00,0 % En erityisemmin harrasta luontoasioita.
90,0 % Harrastan luontoasioita itsekseni.
00,0 % Olen luontojärjestön jäsen.
00,0 % Olen luontojärjestön aktivisti.
10,0 % Olen päätöksentekijä luontoasioissa.
00,0 % Muu

Minua kiinnostavat eniten ...
33,3 % Karhut
06,7 % Sudet
13,3 % Ilvekset
06,7 % Ahmat
13,3 % Suurpedot
13,3 % Muut eläimet
00,0 % En ole erityisemmin kiinnostunut eläimistä.
13,3 % Muu ... mm. ympäristö, luonto, kaikki eläimet.

Jäikö jotakin vielä mainitsematta?
Täällä Itä-Suomessa vihataan susia erityisesti, jopa paikallisissa lehdissä kerrotaan mielipiteet erityisen selviksi. Hävitetään kaikki - on monen mielipide ollut viimeisien vuosien aikana. Keneltä on susi hukkanen raadellut koiraparan pihapiiristä, keneltä metsästysjahdin aikana. Samoin on karhujen elämisestä ja olemisesta kirjoiteltu tyyliin: mitä me niillä?. Pitäisi ihmisten miettiä, mistä johtuu ne monet asiat, joita on tapahtunut ympäri Itä-Suomea menneinä vuosina, ennen kuin lähtevät pyssyt käsissä hosumaan oman luvan kanssa. Ja valitettavasti muitakin asioita on varmasti sattunut ja tulee sattumaan, joillei ihmiset muuta käyttäytymistään ja ajatteluaan eläimiä ja luontoa kohtaan. (Kirjoittaja: 16-24-vuotias nainen Itä-Suomesta.)